بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

كيفيت‌ زماني‌ قابل‌ دستيابي‌ است‌ كه‌ فرآيندها و فعاليت هاي‌ سازمان‌ به‌ طور مستمر با نيازها و انتظارات‌ مشتري هاي ‌سازمان‌ طراحي‌ شود و به‌ اجرا درآيد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ بمناسبت 18 آبان ماه روزملی کیفیت ، مراسمی با حضور ریاست و اعضاء تیم مدیریت اجرایی بیمارستان در اتاق ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) برگزار گردید.

درهمین راستا از فیروزه آوند مسوول دفتر بهبود کیفیت این بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

"تا زمانی که به دنبال بهترین هستیم ، خوب اصلا خوب نیست "