بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

در راستای هفته جهانی استروک (سکته حاد مغزی )25 آبان لغایت 1آذرماه ایستگاه آموزشی سکته حاد مغزی درسالن وروری بخش ها درطبقه همکف  برپا گردید .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین ایستگاه آموزشی بنر آموزشی شماتیک علائم سکته حاد مغزی نصب و پمفلت هایی با موضوع سکته مغزی ،مراقبت ازبیماران سکته مغزی درمنزل ،فشارخون ،رژیم غذایی وفعالیت های بدنی به همراهان بیماران ومراجعین ارایه گردید.

همچنین آموزش چهره به چهره در مورد علائم اولیه سکته حاد مغزی ، رژیم غذایی ، کنترل و درمان فشارخون توسط سوپر وایزور آموزشی و دبیرکمیته استروک به همراهان ، مراجعین و پرسنل داده شد.