بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی فسا و مدیریت بیمارستان ازبخشهای درمانی اورژانس و جراحی مردان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، رضایتمندی و روند ارایه خدمات رسانی بیماران را بررسی نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ؛ دکترمریم بهمنیار ضمن عیادت ازبیماران ، پرونده و نحوه ی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران و همراهان آنها را بررسی و مورد ارزیابی قرار دادند.

درپایان بازدید دکتر بهمنیار ضمن ابراز رضایتمندی ، از زحمات پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) تشکر نمودند.