بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

درجلسه ای کمک بهیاران وخدمات بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) با اصول صحیح انتقال وجابجایی بیمار ، استاندارد اعتبار بخشی وایمنی ، نحوه ی صحیح برخورد با بیمار ، ارتباط موثر ،نحوه صحیح شستشوی دست واصول اخلاق حرفه ای آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ این جلسه آموزشی با ارایه سمیه مرادی مدیرخدمات پرستاری ومامایی و علی ستاره کارشناس پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) جهت پرسنل کمک بهیاری وخدمات دراین مرکز درمانی برگزار گردید.

درپایان جلسه نیز توسط سوپر وایزرین آموزشی وکنترل عفونت بیمارستان بصورت عملی از تک تک آنها نحوه شستشوی دست آزمون گرفته شد.