بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درآبان ماه 98

ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : درماه گذشته بیمارستان ، یک بخش باضریب اشغال تخت بالای 100 درصد و هشت بخش بیمارستان با ضریب اشغال 80 تا 100درصد را تجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ؛ درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان و اشغال تخت درسال جاری ، دکتر امیر انصاری به تشریح بخش های بیمارستان در آبان ماه سال جاری پرداخت .

دکتر انصاری با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر درآبان ماه سال جاری به بالای 203.50درصد رسید افزود: بخش های جراحی مردان 96.22درصد ، داخلی 91.04 درصد ، جراحی داخلی  87.11 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش های  نوزادان 30  درصد می باشد.

سایرفعایت بخش های بیمارستان درقالب  نموار به شرح ذیل می باشد: 

fff
ff
fffff