بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • 16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • 16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • 16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • 16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • 16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • 16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا16آذرماه گرامیداشت روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ دکتر امیرانصاری ریاست ، دکترآزاده نصری معاون آموزشی وسمیه مرادی مدیرخدمات پرستاری و مامایی بیمارستان با حضور دربخش های درمانی ، ضمن تبریک روز دانشجو با اهداء گل وشیرینی به دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی این روز راگرامی داشتند.