بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 کارگاه روشهای نوین آموزش بالینی جهت اساتید مقاطع بالینی پزشکی وپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛مدرسین این کارگاه دکترشاهرخ عزت زادگان فوق تخصص بیماریهای کلیه مجاری اداری و معاون آموزش دانشکده پزشکی شیراز ودکتر الهام افکالی فوق تخصص روماتولوژی وهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که درمود انواع روشهای نوین آموزش بربالین بیمار(راند ،پاراراند ،کنفراس ، راندهای آموزشی وگزارش صبحگاهی ) توضیحاتی ارایه نمودند.

این کارگاه آموزشی به همت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.