بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درآذرماه 98

 

ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : درماه گذشته بیمارستان ، یک بخش باضریب اشغال تخت بالای 100 درصد و هفت بخش بیمارستان با ضریب اشغال 80 تا 100درصد را تجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ؛ درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان و اشغال تخت درسال جاری ، دکتر امیر انصاری به تشریح بخش های بیمارستان در آذر ماه سال جاری پرداخت .

دکتر انصاری با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر درآذر ماه سال جاری به بالای 205.50درصد رسید افزود: بخش های جراحی مردان 89.78درصد ، جراحی داخلی  89.22 ،داخلی 85.83 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان 32.67 درصد می باشد.

سایرفعایت بخش های بیمارستان درقالب  نموار به شرح ذیل می باشد: 

kh2
kh1
kh3