بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

جلسه آموزشی جهت دانشجویان جدیدالورود گروههای پرستاری با ارایه مدیرخدمات پرستاری ومامایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین جلسه آموزشی سمیه مرادی در رابطه با اصول ایمنی ،کنترل عفونت ،اعتباربخشی و قوانین ومقررات بیمارستان توضیحاتی ارایه دادند.