بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا وجمعی ازمدیران درنشستی صمیمانه با مدیران ،مسوولین بخشهای درمانی ،غیردرمانی ،ادارای و پاراکلینیک بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ، مسائل ومشکلات این مرکزدرمانی رابررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین نشست مدیران ومسوولین حاضر درجلسه به بیان مشکلات حوزه های خود پرداختند که موردبحث و بررسی قرارگرفت وراهکارهایی برای رفع این مشکلات اندیشیده شد.

گفتنی است که دکتر علی اصغرخالقی وجمعی ازمدیران از درمانگاه ولیعصر(عج) بازدید نمودند و مسوولین ضمن گفتگو با مراجعین ،روند ارایه خدمات ورضایتمندی ومشکلات درمانگاه رابررسی کردند.