بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با فداکاری خانواده مرحوم اکبرپور، اعضای شادروان اکبر اکبرپور ساکن شهر رونیز علیاء شهرستان استهبان که به علت سکته مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهداء گردید .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج  ) فسا؛ راضیه آسوده افزود: مرحوم اکبرپور پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی اعضاء قرار گرفت و کبد وی در این بیمارستان جداسازی و برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز ارسال شد .

وی اضافه کرد: این ایثارگری، دهمین اهدای عضو سال جاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) شهرستان فسا می باشد .