بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه آشنایی با سامانه های ثبت بیماری ها به همت واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ، دبیرخانه ثبت بیماریها وکمیته تحقیقات دانشجویی ، با ارایه معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین کارگاه دکتر مجتبی فرجام به بیان ارائه مطالبی در زمینه چگونگی ایجاد یک سامانه جدید ثبت بیماری و نحوه استفاده از داده های ثبتی در پژوهش های بالینی پرداختند.

در پایان کارگاه دکتر گوهری نیا معاون پژوهشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ضمن تشویق دانشجویان به انتخاب پایان نامه هایی با محوریت داده های موجود در سامانه های ثبتی فعال دانشگاه، بر حمایت های مالی و مشاوره ای از این گونه طرح ها توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی تأکید نمودند.

دراین کارگاه پزشکان متخصص ،پرستاران ،دانشجویان پزشکی و پرستاری شرکت نمودند.