بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

کنفراس آموزشی نحوه صحیح مقابله وپیشگیری با کرونا ویروس CO-2019 با ارایه متخصص بیماریهای عفونی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)وکارشناس معاونت درمان جهت کلیه پرسنل برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین کنفراس دکتر زهرا پورمنتصر و راضیه آبادی به بیان نکات مهم در رابطه روشهای انتقال بیماری ،پیشگیری و احتیاطات استاندارد توضیحاتی ارایه و به سوالات همکاران پاسخ دادند.