بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

جلسه آشنایی با روش های پیشگیری از کرونا ویروس با ارایه کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جهت پرسنل کمک بهیاران وخدمات دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین جلسه راضیه آبادی به ارایه مطالبی درمورد رعایت بهداشت دست ، نظافت سطوح ،انتقال صحیح بیماران ونمونه های آزمایشگاهی ، استفاده از وسایل حفاظت فردی ، رعایت اصول بهداشت البسه و... پرداختند.