بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دکترخالقی ریاست دانشگاه ،دکترجمشیدی معاون توسعه ،مدیریت منابع دانشگاه وجمعی ازمدیران دانشگاه علوم پزشکی ضمن بازدید ازبخش اورژانس اتفاقات و آی سی یو حاد تنفسی ، روند بهبودی و ارایه خدمات به بیماران مشکوک به بیماری حادتنفسی را  دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) مورد بررسی قراردادند.

دکترخالقی از زحمات بی دریغ پرسنلی که به عنوان خط مقدم ارایه خدمات سلامت مشغول خدمت رسانی به بیماران مشکوک به بیماری حادتنفسی هستند تقدیروتشکر ویژه کردند.