بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

بازدید و پیگیری معاون توسعه  وجمعی ازمدیران دانشگاه ازروند احداث مجموعه آی سی یو دربیمارستان و حفاظت فردی پرسنل را مورد بررسی قراردادند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دکترجمشیدی معاونت توسعه وجمعی ازمدیران دانشگاه از روند احداث مجموعه آی سی یو درمکان اتفاقات قدیم بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید وپیگیری نمودند.

همچنین دراین بازدید با حضور  دراورژانس بیمارستان حفاظت فردی  پرسنل را مورد بررسی قراردادند.