بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 پنجم می مطابق با 16 اردیبهشت ماه ، تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) باحضور دربخشها ی بیمارستان براهمیت شست وشوی دست ها تاکید کردند.

به گزارش روابط عممومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ سال 2020با تشخیص وشناسایی اهمیت مشارکت پرستاران وماماها درارتقاء کیفیت ارائه خدمات درنظام سلامت ، به عنوان "سال پرستاران وماماها "نامگذاری وبه منظور هم افزایی این اهمیت شعارامسال " روزجهانی بسیج همگانی ارتقاء بهداشت دست  " با تاکید برنقش کادر پرستاری ومامایی در ارائه خدمات تمیز ، بربهترین خدمات بهداشت دست نامگذاری شده است .

درهمین راستا تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) باحضور دربخش ها بر اهمیت شست وشوی دست ها تاکید کردند.

شست وشوی دست توسط پرسنل به صورت عملی تکرار وتمرین شد واز زحمات همکاران تقدیر گردید.

شستشوی دست با آب و صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده در واحدهای درمانی، برای پیشگیری و جلوگیری از انتقال عفونت مهم می باشد.