بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اتخاذ تدابیر موثربا هدف پیشگیری از موج دوم شیوع بیماریهای واگیردار وحاد تنفسی ملاقات کلیه بیماران دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ممنوع شد.

کلیه همراهان بیماران  ملزم به رعایت اصول اصول بهداشتی و زدن ماسک در بدو ورود به بیمارستان می باشند.

باید شیوه زندگی مان را درزمان بحران کرونا تغییر داده وهنگام خروج ازخانه ، حتما ازماسک استفاده کنیم .

بیرون ازمنزل شستشوی دست را نیز با استفاده از موادضدعفونی کننده به صورت مرتب انجام داده  وهنگام خرید وحضور درمراکز شلوغ ،فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم .