بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

کمیته RCA (ریشه یابی خطا) باحضور ریاست بیمارستان وصاحبین فرآیند دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین کمیته دوپرونده بررسی ومقررگردید درشرایط مواجهه بابیماران مشکوک به آتونی ، کد خونریزی فعال گردد.

همچنین پیشنهاد شد ،یک مشاور حقوقی درخصوص پاسخگویی به سوالات همراهان درشرایط اورژانس درنظرگرفته شود که دراین خصوص مکاتبات لازم انجام گردید.