بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

با اندازه گيري دقيق فشارخون و كنترل آن، عمر طولانی تري داشته باشيد

 «Measure your Blood Pressure Accurately, Control it, Live Longer»

انواع فشارخون بالافشارخون بر اساس عوامل ايجاد كننده آن به دو نوع تقسيم مي شود فشارخون بالای اوليه و ثانويه:

فشارخون اوليه : فشارخون اوليه شايعتر است گرچه علت آن ناشناخته است. به عنوان فشارخون بالای اساسي هم ناميده ميشود. اغلب افراد بزرگسال داراي فشارخون بالا در اين گروه قرار مي گيرند. به نظر ميرسد تركيبي از عوامل ژنتيك، رژيم غذايي، شيوه زندگي و سن در بروز اين بيماري نقش داشته باشند. عوامل شيوه زندگي شامل مصرف دخانيات، مصرف الكل، استرس، اضافه وزن، مصرف زياد نمك و كم تحركي است.

فشارخون بالا مي تواند ناشي از عوامل چندگانه باشد از جمله حجم پلاسماي خون و فعاليت هورمون هايي كه حجم و فشار خون را تنظيم مي كنند. هم چنين توسط عوامل محيطي مانند استرس و كم تحركي تحت تاثير قرار مي گيرد.

فشارخون ثانويه: اين نوع فشارخون چند دليل اختصاصي دارد و عارضه يك مشكل ديگر است. اگر فشارخون بالا به علت ساير شرايط يا بيماري ايجاد شود به آن نوع ثانويه مي گويند. علت فشارخون ثانويه آسيبهاي كليوي، فعاليت بيش از حد غدد فوق كليوي، ديابت، فئوكروموسيتوم )سرطان غده آدرنال(، سندروم كوشينگ، اختلال غدد تيروئيد و هيپرتيروئيدي، وقفه تنفسي در خواب، تومور ها، داروهاي تفريحي، كواركتاسيون آئورت، شرايط مربوط به بارداري، افزايش بيش از حد لازم يا مصرف غلط دارو، مصرف الكل، مصرف غذاهاي ناسالم و ........... هستند.

فشارخون بالا در ابتدا بدون علامت است اما زماني كه بتدريج منجر به بروز عوارضي يا چندين بيماري مانند بيماري كليوي، بيماري قلبي و ...... شود، اين بيماري علائم دار منجر می شود که مربوط به تظاهر عوارض فشارخون بالا است.