بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
  • قدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستارقدردانی ازمدافعان سلامت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر روز میلادباسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

دکترخالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا،دکترسهرابپور معاون درمان ،دکترخدامان ریاست بیمارستان وجمعی از مدیران پرستاری دانشگاه وبیمارستان با حضور دربخشهای درمانی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستاربا اهداء گل وشیرینی ازتلاشهای شبانه روزی پرستاران این مرکز درمانی قدردانی کردند.