بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درآبان 1400

دکترامیررضا خدامان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت :درماه گذشته بیمارستان دو بخش باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وچهاربخش بیمارستان باضریب اشغال بین 80تا100درصد راتجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ در ادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش ضریب اشغال تخت بخصوص درسال جاری ، ریاست بیمارستان به تشریح بخش های مختلف بیمارستان درآبان سال جاری پرداخت.

دکترخدامان با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظردو درآبان ماه سال جاری به بالای 250.67 درصد رسید افزود: بخش های اورژانس تحت نظریک  با 169.83 درصد، مادران پرخطر با 98.67 درصد ،ICU جراحی با 97.92 درصد،جراحی مردان با 96 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش ICUجراحی قلب با 18.89 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد:

Capture123
Capture234
Capture345