بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)

امروز نمازخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)میزبان دوستداران اهل بیت (ع) بود تا با زمزمه پرفیض زیارت عاشورا ارادتشان رابه خاندان عصمت و طهارت (ع)ابرازنمایند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) مراسم زیارت عاشورا همراه بانوحه وعزاداری باحضور کارکنان   درنمازخانه بیمارستان برگزارگردید.

درپایان مراسم همکاران میهمان سفره اطعام حضرت فاطمه (س)بودند.