بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درآذر 1400

دکترامیررضا خدامان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت :درماه گذشته بیمارستان چهاربخش باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وچهاربخش بیمارستان باضریب اشغال بین 70تا100درصد راتجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ در ادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش ضریب اشغال تخت بخصوص درسال جاری ، ریاست بیمارستان به تشریح بخش های مختلف بیمارستان درآذر سال جاری پرداخت.

دکترخدامان با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظردو درآذر ماه سال جاری به بالای 266.67 درصد رسید افزود: بخش های اورژانس تحت نظریک  با 179.33 درصد، مادران پرخطر با 128.67 درصد ،جراحی مردان با 103.56 درصد،جراحی داخلی با 82.11 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش کوویدخاکستری با 22 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد:

Capture456
Capture567
Capture678