بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛جلسه آموزشی آشنایی با تکمیل وصدور گواهی فوت با تدریس خانم دکترکاظمی متخصص پزشکی اجتماعی که با حضور پزشکان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.