بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

کمیته انتقال خون باحضور دکتر توسلی پزشک همووژیلا نس ،آقای علیپورمدیرداخلی بیمارستان ،خانم مرادی مترون ،آقای اشرف منصوری مسول انتقال خون ،خانم اکبرپوردبیرکمیته وسایراعضای کمیته دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ مشکلات مربوط به فرمهای هموویژیلا نس ، کمبود خون ، کمبود نیرو، نگهداری نادرست کیسه های خونی دربخش ها و عوارض تزریق خون ازجمله موضوعات مورد بررسی دراین کمیته بود.