بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اسامی پذیرفته شدگان كارشناسی ارشد بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

 

آقای غلامرضا واحدی     کار شناسی ارشد مدیریت اجرایی  
 خانم شیما شیدایی   کار شناسی ارشد آموزش پزشکی  
 خانم ملیحه آرین فر  کار شناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان  
 خانم فاطمه میرشکار   کار شناسی ارشد مراقبت ویژه  
 خانم مریم فیروزی  کار شناسی ارشدمدیریت آموزش پزشکی  
 خانم زینب شکوهیان  کار شناسی ارشد مدیریت منابع انسانی  
                      خانم محبوبه بردبار        کارشناسی ارشد قارچ شناسی