بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار


دفاع مقدس

31 شهریور اغاز تداعی خاطره هایست که تا تجربه اش نکنی درک نمی کنی 31 شهریور اغاز شجاعت ایرانیان و به رخ کشیدن دفاع یک تنه است 31 شهریور روزیست که صدام گمان کرد اگر غرب و امریکا کنار ایرانیان نیست می تواند مملکت اریایی را چپاوول کند اما نمی دانست ایران پر از همت زاکری جهان ارا و فهمیده است صیادشیرازی و کاظمی بابایی ها دارد صدام نمی دانست ایرانی برای دفاع به بمب شیمیایی و غرب و شرق احتیاج ندارد ایرانی برای دفاع ایمان و وحدت و باور دارد اسایش و شرف امروزم را مدیون تو ام ای ایرانی دفاع گر غفلتم را ببخش و برای رسیدن من به ارمانهایت برایم دعا کن........................31 شهریور اغاز جنگ تحمیلی ودفاع مقدس