بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد      او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپر

مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل       از روی شوق در ره جانانه جان سپرد

شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر كرامت، تسلیت و تعزیت.