بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان : درتاریخ7/7/93بازدید وتقدیر پرسنل بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) ازمرکز آتش نشانی شهرستان فسابه مناسبت روز آتش نشانی به عمل آمد.
دراین مراسم که جمعی از پرسنل بیمارستان به نمایندگی از ریاست و مدیریت و پرسنل بیمارستان شرکت داشتند ضمن بازدید از مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان ، با شاخه گل و شیرینی از زحمات پرسنل وظیفه شناس آن واحد تقدیر و تشکر به عمل آمد . در این مراسم مدیریت آتش نشانی وخدمات ایمنی در مورد وظایف و خدمات آن واحد توضیحاتی ارائه دادند .