بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان :درتاریخ 13/7/93جناب آقای دکتر دوگانی نماینده محترم شهرستان فسا وفرماندارمحترم جدید جناب آقای سمیع پور در روز عید قربان از بیماران بیمارستان ولی عصر (عج) عیادت نمودند.