بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان :راضیه آسوده مسوول هماهنگی تیم پیوند اعضای بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا گفت: اهدای عضو شادروان ماه سلطان جعفری بانوی 48 ساله فسایی که دچار مرگ مغزی شده بود ،به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

راضیه آسوده  افزود: این عمل جراحی روز یکشنبه بیستم مهرماه  با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز دراتاق عمل بیمارستان حضرت ولی عصر فسا انجام شد.
مسوول هماهنگی تیم پیوند اعضاء بیمارستان حضرت ولی عصر فسا بیان داشت:دراین عمل جراحی کبد و دو کلیه مرحومه جعفری برداشته شد وجهت اهداء و پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد.