بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان:
دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزرات بهداشت از بخش های درمانی  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمود. و همچنین توسعه فضای هتلینگ و بهسازی اتفاقات  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و ابراز رضایت نموده و بر برنامه ریزی در راستای توسعه بخش بیمارستان  و تلاش در جهت افزایش رضایت مندی مردم و بیماران تاکید نمود.