بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان،سالروزآغازامامت وزعامت حضرت حجه ابن الحسن عسکری (عج)، باتوزیع شیرینی دربین کارکنان وبیماران بخش های مختلف بیمارستان گرامی داشته شد.
گفتنی است در بین نمازظهر وعصر نیز امام جماعت بیمارستان، سخنانی در این خصوص ایراد نمودند.