بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان :جلسه تقدیرو تشکراز مسئولین بخشهای درمانی وسوپروایزور بیمارستان باحضورریاست ومدیر خدمات پرستاری ومامائی بیمارستان درتاریخ 25/9/93درسالن جلسات برگزار گردید.
 دراین جلسه ضمن تجلیل از زحمات و پیگیری همکاران درعرصه درمان ومراقبت ازبیماران هم راستا وهمگام باطرح تحول نظام سلامت درکشور، برممارست وهمت بیشتر کلیه مسئولین بیمارستان درجهت تسریع واصلاح امور درمانی بیماران تاکید شد .
درپایان لوح تقدیر از سوی ریاست ومترون بیمارستان به همکاران اهدا گردید .