بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان: کارگاه تهویه مکانیکی نوزادان . با حضور متخصصین  بخش اطفال در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزار گردید. 

در این کارگاه روشهای تهویه مکانیکی نوزادان، با توجه به ونتیلاتورهای موجود در بخش nicu  مرور و تبادل نظر صورت گرفت.
  خاطر نشان میگردد کارگاههای تهویه مکانیکی نوزادان بصورت دوره ای  برگزاروجزء آموزشهای مدون بخش
nicu ویژه گروههای پزشکی و پرستاری میباشد.