بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون جامع پیرو ارزیابی اعتباربخشی در روز سه شنبه مورخ 16/10/93 از پرسنل بخش داخلی، توسط کارشناسان اعتباربخشی بیمارستان، خانم ها آوند وتشکر ومسئول بخش داخلی، سرکارخانم یزدان پناه، در محل سالن کنفرانس نظام پرستاری بعمل آمد .