بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان:  نادره اشکان کارشناس مامایی و مسئول زایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا گفت: زایمان فیزیولوژیک زایمانی است با روند طبیعی وتحت نظر پزشک یا ماما ولی با حداقل مداخلات پزشکی مگر در مواردی که خطری برای مادر یا جنین وجود داشته باشد که در اینصورت نیاز به روشهای دیگر خواهد بود.

وی اضافه کرد: درد طبیعت زایمان طبیعی وناشی از انقباضات رحمی است، اما در زایمان فیزیولوژیک به منظور کاهش درد مادر از روشهای دارویی علمی و بی عارضه بهره می بریم.

مسئول زایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا گفت:انتونوکس مخلوط گازی هموژن است که از اکسیژن و اکسید نیتروس به صورت غلظت مساوی در یک سیلندر تهیه شده است.ایشان درخصوص مکانیسم عملکرد گاز انتونوکس در کاهش درد مادر گفت: خاصیت ضد درد انتونوکس را به گاز نیتروس اکسید نسبت می دهند که به گاز خنده نیز معروف است.
پس از استنشاق، گازاکسید نیتروس به سرعت با غلظت مناسب وارد جریان خون می شود، بدین معناکه فشار سهمی موثر در اختیار مغز و نخاع قرار می گیرد تا از طریق تضعیف مراکز مغزی و افزایش اندروفینها باعث بی دردی، آرامش وتاحدی سرخوشی در فرد گردد.

وی افزود : درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی است که بشر همواره با آن مواجه بوده است. انتونوکس یک روش کاملا آسان و بی دردسر، همراه با اثر بخشی قابل قبول می باشد که با آغاز فاز فعال مرحله اول زایمان برای مادر استفاده و در مرحله دوم میتوان از آن سود جست. در صورت استفاده در مرحله دوم زایمان مطلوب است که نوزاد در دقایق نخست تولد، از اکسیژن بیشتری تنفس نماید.

مسئول زایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا گفت: هنگامی که بیمار در ماسک یا قطعه دهانی اقدام به تنفس کند، به دلیل ایجاد فشار منفی در سیستم باعث آزاد سازی والو وحرکت گاز به سوی بیمار می شود که البته باز بودن گاز تا زمانی که عمل دم ادامه دارد برقرار است وبا شروع بازدم قطع می شود. (ضمنا دم وبازدم باید از طریق ماسک انجام پذیرد) .

کارشناس مامایی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا گفت: طرز تنفس باید به گونه ای باشد تا دم هاعمیق وبازدم آهسته (مثل آه کشیدن) باشد. هرچه دم عمیق تر باشد،ماکزیمم اثربی دردی نیز سریعتر حاصل می شود.

 وی در خاتمه، مزایای این روش رااینگونه برشمردند:
1-قدرت ضد درد مطلوب
2- ظاهرشدن سریع اثرات ضد درد
3-نداشتن اثر مضاعف روی سیستم قلبی عروقی وتنفسی
4-بهبود اکسیژن گیری بافتی به علت غلظت بالای اکسیژن در آن