بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کنفرانس درون بخشی PRIMARY PCI با امتیاز بازآموزی به همت مسئول بخش اورژانس بیمارستان، سرکار خانم آزادی وبا هماهنگی دفتر بهبود کیفیت، توسط دکترولی زاده در روزسه شنبه مورخ 23/10/93 در محل سالن کنفرانس بیمارستان با حضور پزشکان عمومی و پرسنل اورژانس برگزار گردید.