بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در راستای طرح تحول نظام سلامت و رسیدگی به بیماران حوادث ترافیکی، ریاست دانشگاه،جناب اقای دکتر عسکری، به همراه معاون توسعه، مدیریت ومنابع انسانی دانشگاه،جناب آقای دکترذاکری ومدیریت داخلی بیمارستان،جناب آقای کریم زاده از بخش جراحی مردان بیمارستان بازدید نمودند.

ایشان ازنزدیک با مسایل و مشکلات بیماران بستری در بخش آشنا شدندو براجرای تبصره ب ماده 37 قانون اساسی مبنی بر رایگان نمودن هزینه درمان بیماران سوانح ترافیکی نظارت و نحوه رسیدگی مالی به اسناد را بررسی وبر عدم دریافت وجه نقد از بیماران صحه گذاشتند.