بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون جامع پیرو ارزیابی اعتباربخشی در روز پنج شنبه مورخ 25/10/93 از پرسنل بخش پست سی سی یو، توسط کارشناسان اعتباربخشی بیمارستان ومسئول بخش مذکوردر محل بیمارستان بعمل آمد .