بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاسهای آموزش دوران بارداری وآمادگی برای زایمان، در8 جلسه دو ساعته، برای 10نفر از زنان باردار برگزار گردید.

کارشناس مامایی بیمارستان، سرکارخانم شکوهیان اظهار داشتند: در طول این دوره، زنان باردار با مباحثی نظیر ورزشهای دوران بارداری، تکنیک های تنفسی، روش های کاهش درد، تغذیه ، علائم خطر دوران بارداری وبعداز بارداری، شیردهی نوزاد، نوزادسالم وعلائم خطرنوزاد آشنا ودر خصوص زایمان بی درد( اسپاینال ) و زایمان در آب توضیحاتی ارائه گردید .