بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هماهنگی اعتباربخشی وتکمیل مستندات ویژه گروه های غیردرمانی وپاراکلینیک باحضور دکترشکوهیان، ریاست بیمارستان و مسئولین واحدهای مذکور به همت کارشناسان اعتباربخشی بیمارستان ومعاونت درمان در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، دکترشکوهیان، طی سخنانی بر اهمیت امراعتباربخشی، فرآیندسازی امور وتاثیر آن دربهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران ورضایتمندی ایشان، رعایت استانداردها وعملیاتی نمودن آنها تاکیدفرمودند.

برپایی کارگاه آموزشی ارتقاء فرآیندها توسط کارشناس ایمنی بیمارستان ، برنامه پایانی این جلسه بود.