بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، بانوی خیرفسایی، یک عدد تخت ژنیكولوژی را به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)اهدا نمود.