بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هتلینگ بیمارستان باحضور دکترشکوهیان و اعضا، در دفتر ریاست تشکیل و درخصوص شروع " طرح بهسازی بخش جراحی مردان " برنامه ریزی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .
خاطرنشان می گردد طرح مذکور، پس از تعمیرات اساسی وبهسازی بخشهای جراحی3، بخش داخلی ، فاز1و2 اتفاقات و بهره برداری ازآنها، در دستورکار قرار گرفته است .