بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون اعتباربخشی ویژه پرسنل بخشهای اتاق عمل واطفال،  در محل بیمارستان برگزار گردید .

بخش اتاق عمل

     

بخش اطفال