بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه مدیریت خطربیمارستان، باحضور رئیس امورمالی، مترون، کارشناسان مدیریت خطرواعتباربخشی درمحل سالن جلسات بیمارستان تشکیل گردید.
در این جلسه، مباحثی پیرامون اعتبارات مالی مطرح وخطرات وتهدیدات کمبود اعتبارات مورد ارزیابی قرار گرفت.