بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

     


شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد

عسکرى پورنقى مظهر دادار آمد

گشت از کان کرم گوهر پاکى ظاهر

ز صدف آن دُر تابنده به بازار آمد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، این روز عزیز با توزیع شیرینی دربخش های مختلف وهمچنین ایراد سخنرانی توسط امام جماعت بیمارستان، در نمازخانه بیمارستان گرامی داشته شد.