بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عیادت بسیج جامعه پزشکی از بیماران بیمارستان، به روایت تصویر