بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روایط عمومی بیمارستان، اولین نوزاد بستری دربخش NICUبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دو ساله شد.بخش NICUبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، درتاریخ 18/9/91 افتتاح و نوزاد مذکور در تاریخ 21/9/91 در این بخش بستری گردید.


تصاویر یک سالگی، یک سال وهفت ماهگی اولین نوزاد بستری دربخش NICUبیمارستان :

       
                    

تصاویری از NICU: